ثبت مشاور
+
آموزش شناخت کابل ها
صنایع الکترونیک

آموزش شناخت کابل ها

صنعتگران جوان : کابل ها به هر نوع هادی، که بتواند جریان برق را از داخل خود عبور دهد و توسط موادی از محیط اطراف خود عایق شده باشد به طوری که ولتاژ روی سطح عایق نسبت به زمین برابر صفر و در روی سطح سیم نسبت به زمین دارای ولتاژ فازی باشد، گفته می شود . عایق
+
آموزش شناخت انواع سیم و روکش آنها
صنایع الکترونیک

آموزش شناخت انواع سیم و روکش آنها

صنعتگران جوان : سیم‌ها ابزاری هستند که از یک هادی به منظور انتقال جریان الکتریکی از محلی به محل دیگر و ارتباط بین دستگاه های مختلف و یک عایق به منظور جلوگیری از نشت برق به اطراف و محافظت استفاده می‌شود.  واحد اندازه گیری سیم بر حسب
+
با کشیدن این نخ برق تولید میشود
صنایع الکترونیک

با کشیدن این نخ برق تولید میشود

صنعتگران جوان : گروهی از محققان بین المللی مستقر در دانشگاه تگزاس در دالاس و دانشگاه هانیانگ در کره جنوبی یک نخ دارای انرژی را توسعه داده اند که گفته می شود تا ۱۰۰ برابر قدرت الکتریکی آن در هر میلیگرم وزن در مقایسه با مواد مشابه بیشتر است.فن آوری اختراع شده
+
درباره گرایش برق قدرت بیشتر بدانیم
صنایع الکترونیک

درباره گرایش برق قدرت بیشتر بدانیم

صنعتگران جوان : هدف اصلی مهندسین این گرایش، تولیدبرق در نیروگاهها، انتقال برق از طریق خطوط انتقال و توزیع آن در شبکه های شهری و در نهایت توزیع آن برای مصارف خانگی و کارخانجات است. بنابراین یک مهندس قدرت بایدبه روشهای مختلف تولید برق، خطوط انتقال نیرو و سیستم
بالا