ثبت مشاور
+
شاسی بلندهایی که تائیدیه خودرویی دریافت کردند
اخبار داغ

شاسی بلندهایی که تائیدیه خودرویی دریافت کردند

صنعتگران جوان :  پس از برجام بازار خودرویی ایران با وقفه ای کوتاه، جان تازه ای یافت و برندهای مطرح دنیا به امید دست‌یابی به بازار ایران دست بکار شدند تا بار دیگر از این بازار پر سود منتفع شوند.         در این میان دو خودرو ساز
بالا