ثبت مشاور
+
این مرد هنگام گرسنگی برق می خورد
اخبار داغ

این مرد هنگام گرسنگی برق می خورد

صنعتگران جوان : این مرد ادعا می‌کند هر زمان احساس گرسنگی می‌کند و در خانه غذا نخورده است سیم‌های برهنه را در دهانش نگه می‌دارد و در عرض نیم ساعت احساس رضایت می‌کند!   کومار که ۵ فرزند دارد می‌گوید خاناوده اش از دست او به
بالا