ثبت مشاور
+
حسگرهای پوشیدنی با استفاده از فناوری نانو و ابریشم
صنایع نساجی

حسگرهای پوشیدنی با استفاده از فناوری نانو و ابریشم

صنعتگران جوان : حسگرهای زیستی قابل پوشش، از جوراب های هوشمند تا لباس های تمرین ورزشی که میزان فعالیت فیزیکی را اندازه گیری می کنند، در حال تبدیل شدن به آخرین فناوری ضروری هستند. در حال حاضر محققان معتقدند که در آستانه استفاده از ابریشم، یکی از پرطرفدارترین
بالا