ثبت مشاور
+
با کشیدن این نخ برق تولید میشود
صنایع الکترونیک

با کشیدن این نخ برق تولید میشود

صنعتگران جوان : گروهی از محققان بین المللی مستقر در دانشگاه تگزاس در دالاس و دانشگاه هانیانگ در کره جنوبی یک نخ دارای انرژی را توسعه داده اند که گفته می شود تا ۱۰۰ برابر قدرت الکتریکی آن در هر میلیگرم وزن در مقایسه با مواد مشابه بیشتر است.فن آوری اختراع شده
بالا