ثبت مشاور
+
خودرویی با سه گونه داشبورد
صنایع خودرو

خودرویی با سه گونه داشبورد

صنعتگران جوان : طرح یکی از فناورانه ترین مدل های خودروی بنتلی رونمایی شده است.        این خودرو برای نخستین بار دارای داشبوردی با سه ظاهر متغیر و با الهام از خودروهای جیمز باند ساخته شده است. راننده می تواند برحسب نیاز خود از هر یک از
بالا