ثبت مشاور
+
تولید پارچه از شیر
صنایع نساجی

تولید پارچه از شیر

صنعتگران جوان : هر ساله هزاران گالن شیر به طور مستقیم دور ریخته می شود، گاهی اوقات دلیل آن تاریخ انقضا و خراب شدن شیر است و این کم هزینه ترین مسئله ایی است که می تواند رخ دهد! اما اگر راه حل را بجای دور ریختن در دنیای مد جستجو کنیم چطور ؟ پارچه شیر ، یک
بالا