ثبت مشاور
+
پارچه ای شبیه به چرم که از چای ساخته می شود
اخبار داغ

پارچه ای شبیه به چرم که از چای ساخته می شود

صنعتگران جوان : هر روز آثار ویران کننده طبیعی بیشتری را بروی سیاره زمین شاهد هستیم ، از این موارد میتوان پارچه های مصنوعی را بعنوان مثال ارائه کرد که میکرو الیاف های آن در پروسه شستشو البسه وارد آب ها می شود و مشکلات زیست محیطی بسیاری را برای آبزیان بوجود می
بالا